To jest artykuł poglądowy, aktualnie nie wykonuję tego typu usług.

 

Szukasz firmy, wykonawcy, fachowca od Instalacji Gazowych wykonanych z Miedzi lub Stali? Atrakcyjne ceny, na terenie miast Zabrze, Bytom, Gliwice, Chorzów, Tarnowskie Góry

Dojazd Gratis!

Pracujemy na sprzęcie renomowanej firmy REMS

 

Dlaczego instalacja gazowa w miedzi? Przecież miedź jest droga...

Tak naprawdę jest niewiele droższa od rury czarnej bez szwu, która jest alternatywą dla wykonania instalacji gazowej. Miedz fi 15mm ok 17zl/m, rura czarna 1/2 cala ok 12 zł/m. Jednak instalacja gazowa z tradycyjnej rury czarnej łączona jest za pomocą gwintu co w dłuższym okresie czasu może skutkować nieszczelnością. Jest to szczególnie niekorzystne w sytuacji kiedy rury gazowe są zabudowane (np. sufitem podwieszanym).

Instalacja gazowa miedziana jest łączona lutem twardym lub zaciskana co zapewnia niezawodne połączenie na długie lata.

Zaletą  instalacji lutowanej jest koszt kształtek (kolana, trójniki) które są tańsze od kształtek czarnych a jej wadą jest jedynie estetyka z powodu przebarwień miedzi (tej wady nie posiada instalacja zaciskana). Wszystkie te czynniki decydują o tym że obecnie zdecydowaną większość nowych instalacji gazowych wykonuje się z rur miedzianych.

Przebarwienia kolana miedzianego lutowanego na twardo

 

 

 

Przebarwienia kolana miedzianego lutowanego na twardo

to jest artykuł poglądowy, aktualnie nie wykonuję tego typu usług.

Jeśli jesteś zainteresowany umieszczeniem tu telefonu swojego/firmy, proszę o kontakt. Posiadam także strony dające dużo zleceń na instalacje gazowe, próby główne, podłączanie kuchenek gazowych, przeróbki instalacji, projekty instalacji gazowych. Czym się już nie zajmuję

Częstym błędem przy wykonaniu ostatniego odcinka instalacji gazowej, czyli od zaworu do pieca gazowego w wypadku instalacji wykonanych w miedzi zaprasowywanej czy lutowanej, jest wykonanie tego odcinka w taki sposób, że nie możliwe jest uszczelnienie połączeń gwintowanych (zawór, filtr gazu) bez wycięcia części instalacji tuż przed piecem za pomocą szlifierki kątowej. Aby taka sytuacja nie wystąpiła należy ostatni odcinek za zaworem gazowym wykonać:

- z kształtek skręcanych z użyciem jednego śrubunku

- zaprasowywany lub lutowany na twardo z użyciem dwóch śrubunków

- za pomocą elastycznego rozciągliwego węża do gazu

Najlepszym rozwiązaniem będzie ostatnia propozycja. Charakteryzuje się ona najmniejszą ilością połączeń gwintowanych, których uszczelnienie po jakimś czasie okazać się niewystarczające (wysychanie konopii)

Węże elastyczne przeznaczone są do podłączania urządzeń gazowych do instalacji gazowych (piece c.o., przepływowe podgrzewacze wody, kuchnie gazowe, kuchenki gazowe). Można je stosować do instalacji gazu ziemnego, propanu-butanu oraz gazu miejskiego.

Stosowanie w instalacjach gazowych elastycznych przewodów przyłączeniowych daje dużo większą pewność i eliminuje ryzyko wycieków gazu.
Elastyczne przewody gazowe umożliwiają łatwy montaż urządzeń gazowych urządzeń takich, jak: kotły centralnego ogrzewania, grzejniki wody przepływowej, kuchnie i kuchenki gazowe.
Elastyczne metalowe przewody gazowe eliminują przenoszenie drgań pochodzących z urządzeń grzewczych (moment zapalania się pieca)

 

To jest artykuł poglądowy, aktualnie nie wykonuję tego typu usług.

Jeśli jesteś zainteresowany umieszczeniem tu telefonu swojego/firmy, proszę o kontakt. Posiadam także strony dające dużo zleceń na instalacje gazowe, próby główne, podłączanie kuchenek gazowych, przeróbki instalacji, projekty instalacji gazowych. Czym się już nie zajmuję

Projekt instalacji gazowej w domu czy mieszkaniu, przyłączenie się do sieci gazowej:

  1. Pobranie w gazowni i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej
  2. Opinia kominiarska
  3. Określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej przez gazownię (odpowiedź na pismo z pkt.1)
  4. Wykonanie projektu instalacji gazowej
  5. Pobranie i złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
  6. Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
  7. Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego

Projektu instalacji może wykonać wyłącznie uprawniony projektant (musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie projektowania instalacji gazowej). Jeżeli instalacja gazowa ma być wykonana budynku już użytkowanym, trzeba zwrócić się do Zakładu Usług Kominiarskich, o wydanie opinii kominiarskiej. Niezbędna też będzie zgoda właściciela, współwłaścicieli budynku lub zarządcy na zamontowanie wnioskowanych odbiorników gazu (gdy nie jest się jedynym właścicielem obiektu).

Po wykonaniu instalacji gazowej naeży:
Wykonać próbę szczelności instalacji gazowej zgodnie z przepisami. Parametry próby szczelności przeprowadzonej na odcinku od kurka głównego dokurków przed urządzeniami gazowymi:
1. Medium próbne: powietrze.
2. Ciśnienie: 50 kPa (lub 100kPa dla pomieszczeń mieszkalnych) i 5kPa instalacja z gazomierzem i przyborami
3. Czas trwania próby 30 min.

7. Parametry próby szczelności przeprowadzonej na odcinku od kurka przed urządzeniem do urządzenia gazowego:
1. Ciśnienie: 5 kPa
2. Czas trwania próby 15 min.

Protokół próby głównej szczelności instalacji gazowej jest ważny przez 6 miesięcy
przeprowadzić tzw. odbiór kominiarski (wykonuje go zakład kominiarski). Jego wynikiem jest raport kominiarski o prawidłowym podłączeniu odbiorników do przewodów spalinowych i sprawnej wentylacji

Instalacja gazowa wykonawca szukam firmy Zabrze Chorzów Gliwice Bytom

To jest artykuł poglądowy, aktualnie nie wykonuję tego typu usług.

Jeśli jesteś zainteresowany umieszczeniem tu telefonu swojego/firmy, proszę o kontakt. Posiadam także strony dające dużo zleceń na instalacje gazowe, próby główne, podłączanie kuchenek gazowych, przeróbki instalacji, projekty instalacji gazowych. Czym się już nie zajmuję

Zajmujemy się kompleksowo (od projektu) wykonaniem instalacji gazowej w mieszkaniu i domu jednorodzinnych. Szczególnie polecamy wykonanie instalacji gazowej w miedzi przy użyciu złączek zaciskanych. Instalację wykonaną w tej technologii cechuje estetyczny wygląd, nie posiada ona śladów lutu oraz rozgrzewania do wysokiej temperatury (instalacja gazowa musi być lutowana lutem twardym - przebarwienia)

Wykonujemy także remonty, modernizacje, przeróbki i wymianę starej instalacji gazowej ze stali. Roczne i okresowe kontrole szczelności instalacji.

W każdym przypadku poprawność wykonywanych usług jest potwierdzana pisemnym protokołem przez osobę z uprawnieniami Eksploatacji i Dozoru

Aby zamówić usługę zadzwoń pod nr:

501 554 079

 

To jest artykuł poglądowy, aktualnie nie wykonuję tego typu usług.

Jeśli jesteś zainteresowany umieszczeniem tu telefonu swojego/firmy, proszę o kontakt. Posiadam także strony dające dużo zleceń na instalacje gazowe, próby główne, podłączanie kuchenek gazowych, przeróbki instalacji, projekty instalacji gazowych. Czym się już nie zajmuję

Ważniejsze informacje dotyczące instalacji gazowych miedzianych i ze stali.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r., rozdział 7:

§ 164. 2. Dopuszcza się prowadzenie przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod warunkiem zastosowania rur miedzianych, zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur miedzianych do gazu, łączonych przez lutowanie lutem twardym, lub rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur przewodowych, łączonych przez spawanie.

Część instalacji gazowej przed licznikiem musi być spawana (oczywiście za wyjątkiem niezbędnych połączeń skręcanych tuż przed licznikiem gazu)

§ 163.2. Przewody instalacji gazowej, począwszy od 0,5 m przed zewnętrzną ścianą budynku do kurków odcinających przed gazomierzami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub do odgałęzień lokali użytkowych w budynkach użyteczności publicznej, powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu bądź z rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm, łączonych przez spawanie.

§ 163.4. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, a także w pozostałych budynkach za gazomierzami lub odgałęzieniami prowadzącymi do odrębnych mieszkań lub lokali użytkowych powinny być wykonane z rur, o których mowa w ust. 2, łączonych również z zastosowaniem połączeń gwintowanych bądź też z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym.

Jednak coraz częściej w gazowych instalacjach miedzianych stosuje się połączenia zaciskane, instalacja wykonana w tej technologii wygląda tak estetycznie iż mogłaby nie być pomalowana - nie posiada przebarwień związanych z rozgrzewaniem miedzi do bardzo wysokiej temperatury przy lutowaniu twardym.

Do uszczelnienia połączeń rur stalowych powinno się używać konopi oraz past do uszczelnień gazowych. Można także używać sznura teflonowego (np Loctite). Nie należy używać taśm teflonowych. Nie zapewniają one w dłuższym okresie szczelności: przy zmianach temperatury rury pracują, budynek także pracuje... wg mojego doświadczenia zawodowego w tych warunkach taśma teflonowa sprawdza się słabo.

Rury miedziane w instalacjach gazowych powinny mieć grubość ścianki nie mniejszą niż 1 mm – ważne jest, by nie uszkodzić rur podczas montażu i eksploatacji. Łączenie rur w instalacji gazowej powinno następować przez lutowanie twarde.
Rury miedziane można prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne. (czyli pokoje, nie można rur stalowych skręcanych). Nie można ich prowadzić podtynkowo, przewody miedziane nie mogą też być  wykorzystane w instalacji zewnętrznej!

Uszczelnianie emulsją  http://www.gazpom.com/uszczelnianie_instalacji_gazowej.htm

Podlączenie płyty kuchenki gazowej Zabrze Katowice Chorzow Bytom Gliwice

To jest artykuł poglądowy, aktualnie nie wykonuję tego typu usług.

Jeśli jesteś zainteresowany umieszczeniem tu telefonu swojego/firmy, proszę o kontakt. Posiadam także strony dające dużo zleceń na instalacje gazowe, próby główne, podłączanie kuchenek gazowych, przeróbki instalacji, projekty instalacji gazowych. Czym się już nie zajmuję

Węże do gazu w bardzo dobrej cenie! 50cm/66zł 75cm/78zł 1m/86zł 2m/126 (węże inne niż metrowy i 75cm na zamówienie)

Instalacja kuchenki/płyty gazowej polega na:

1. Odłączeniu starej kuchenki gazowej

2. Przygotowaniu instalacji na podłączenie za pomocą giętkiego węża do gazu i podłączeniu kuchenki

3. Kontrola szczelności połączenia

4. Wymiana dysz w wypadku zasilania gazem z butli (propan-butan), regulacja płomienia

5. Podbicie gwarancji kuchenki/płyty gazowej

Istnieje także możliwość wywiezienia starej kuchni gazowej (po wcześniejszym uzgodnieniu)

Aby zachować możliwość naprawy gwarancyjnej kuchenki czy płyty gazowej, musi zostać ona podłączona do instalacji gazowej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Posiadane przez nas uprawnienia gazowe w zakresie dozoru i eksploatacji pozwalają na realizację przez naszą firmę tego rodzaju usług.

Aby umówić się zadzwoń pod nr 501-554-079

Wykonujemy także próbę główną szczelności instalacji gazowej przed podłączeniem licznika gazu, przeróbki oraz wymianę instalacji gazowej.

Podłączenia płyt gazowych / kuchek gazowych realizujemy na terenie miast Gliwice, Zabrze, Katowice, Bytom, Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice

 

Uprawnienia gazowe podlączenie kuchenki gazowej podłączenie płyty gazowej